myvision dom

myVision network je osnovan kao zaštitni znak Blaim & Network Business Consultancy GmbH-a 1998, a svoje klijente u jezgri Europe služi iz Donje Austrije i Beča. Većina projekata se bavi optimizacijom poslovnih procesa i potporom organizacijskih procesa sa informacijskom technologijom. Posebno usmjerenje kompetencija myVision tima leži u podrški i praćenju organizacijskih promjena.

U svomu konzultantskom fokusu myVision tim je organiziran kao mreža stručnjaka i surađuje sa znanstvenim institutima, sveučilištima te sa domaćim i inozemnim partnerima. Tek to čini kombinaciju velikog iskustva mreže, njenog praktičnog menadžment znanja i teorijskih koncepata mogućim. Sa tako kombiniranim znanjem i iskustvom klijenti dobivaju optimalnu podržku za razvoj svojih potencijala kao i mogućnost otvaranja novim načinima razmišljanja.

Teme kao „process management“ i „procurement, logistics and production“ su u okviru lektorata uvjek na štandu znanosti a o aktulnim temama djele i podržavaju se diplomski radovi.

Za daljne informacije molimo vas koristite stranice na engleskom jeziku.