PROFIL SPOLEČNOSTI

myVision Network - jako značka Blaim & Network Business Consultancy s.r.o - byla založena v roce 1998, aby z rakouské Vídně pečovala o své zákazníky po celé střední Evropě. 

Většina našich projektů se soustředí na IT-systémy pro zefektivnění podnikových procesů a procesní management. Hlavní zaměření a fokus firmy je co nejlépe provést své zákazníky právě dobou změn. 

myVision tým tvoří síť expertů, kteří spolupracují s vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a mezinárodními partnery. Je tak možné kombinovat bohaté zkušenosti síťové organizace s teoretickými koncepty i praktickými znalostmi managementu - a využívat tohoto know-how mixu vůči klientům tak, aby co nejlépe rozvinuli svůj potenciál a otevřeli si nové cesty uvažování. 

Co se týče lektorování a supervize, nabízíme témata, jako je "procesní řízení", "řízení kvality" a "zadávání veřejných zakázek, logistiky a výroby" na úrovni nejmodernějších vědeckých poznatků a technologií, stejně jako konzultace a vedení diplomových prací v němčině i angličtině .

Více informací se dozvíte na anglické verzi webových stránek.