myvision tim

МиВижион(myVision) мрежа као марка Блаим & Нетворк бизнис консалтенци ГмбХ је основана 1998 и саветује из Доње Аустрије и Беча своју клијентелу у централној Европи. Већина пројеката се бави оптимизацијом пословних процеса и пружа подршку у пословним процесима са ИТ решењима. Посебна надлежност и као главна компонента тима је фокусирана на праћењу промена у предузећима.У оквиру фокусиранја на конзалтинг, МиВижион тим је организован као мрежа и ради у сарадњи са научним институтима, факултетима и међународним партнерима. То омогућава комбинованје великог искуства из праксе целе организационе-мреже са  теоријским концептима из знанја менаджмент праксе-управљање предузећима. Са тим знанјем и стручношћу помажемо клијентима у развоју њихових потенцијала и на тај начин омогућавамо увек нове начине размишљања.


Са лекторатима из тема "менаджмент управљање процесима" и "набавке, логистике, производње" стално обнављамо и држимо знанје на најновијем научном нивоу уз то пружамо и подршку у дипломским радовима на текућим релевантним темама.


За више информација молимо вас изабрати енглески језик на страницама.
 
myVision mreža kao marka Blaim & Network Business Consultancy GmbH je osnovana 1998 i savetuje iz Donje Austrije i Beča svoju klijentelu u centralnoj Evropi. Većina projekata se bavi optimizacijom poslovnih procesa i pruža podršku u poslovnim procesima sa IT rešenjima. Posebna nadležnost i kao glavna komponenta tima je fokusirana u praćenju promena u preduzećima.
 
U okviru fokusiranja na konzalting, myvision tim je organizovan kao mreža i radi u saradnji sa naučnim institutima, fakultetima i međunarodnim partnerima. To omogućava kombinovanje velikog iskustva iz prakse cele organizacione-mreže sa teorijskim konceptima iz znanja menadžment prakse-upravljanje preduzećima. Sa tim znanjem i stručnošću pomažemo klijentima u razvoju njihovih potencijala i na taj način omogućavamo uvek nove načine razmišljanja.
 
Sa lektoratima iz tema "menadžment upravljanje procesima" i "nabavke, logistike, proizvodnje" stalno obnavljamo i držimo znanje na najnovijem naučnom nivou uz to pružamo i podršku u diplomskim radovima na tekućim relevantnim temama.


Za više informacija molimo vas izabrati engleski jezik na stranicama.